Chúng tôi tìm thấy {{pagingInfo.totalItems}} Khách sạn Resort đẹp nhất ở {{city}} năm 2018.

{{hotel.Name}} {{hotel.Name}} {{hotel.Name}} {{hotel.Name}}

{{hotel.Address}}
(+84-28) 38 388 382
{{theCollection.DescriptionVn}}
${{hotel.PricePromotion}} / đêm
Xem Thêm

{{statusBar}}

 
 
 
 
Chúng tôi đang đưa bạn đến những địa điểm đẹp nhất trên trái đất.
Cuộc sống thật tuyệt vời!